Cần gia sư môn Violin tại phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam
Mã lớp: 5034

đầu tháng 8 học, học viên 35 tuổi đã có đàn Violin, thứ 4 học được

 • Tạo lúc: 09:39 26.07.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Lê Lợi, phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 8h đến 10h
 • Môn học:
  • Đàn Violin098 707 5826