Cần gia sư môn Violin tại quận 8, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 17698

Học thứ 3, 6: 16h30 , học viên 18 tuổi, đã học được 1 năm

  • Tạo lúc: 15:38 17.12.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Violin098 707 5826