Cần người đàn cho lễ tang tại Quảng Ngãi
Mã lớp: 20757

chơi tại lễ tang,

 • Tạo lúc: 08:40 15.11.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 5 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Trãi, tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
 • Môn học:
  • Kèn Saxophone
  • Đàn Guitar
  • Đàn Violin098 707 5826