Cần người thông dịch Tiếng Hàn tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 21428

  • Học phí : 500,000/Buổi

chỉ thông dịch 1 buổi tối nay 19h30

  • Tạo lúc: 17:56 29.01.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: khách sạn Pullman, Lê Hồng Phong, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Hàn098 707 5826