môn Cờ Vua cho bé lớp 7 tại Nha Trang
Mã lớp: 164

sáng thứ 3,4,6,7: 9h00

  • Tạo lúc: 20:48 27.09.2018
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: CT5, đường B4, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Vĩnh Ngọc, Nha Trang (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Cờ Vua098 707 5826