Anh Thi

Tạo yêu cầu

Anh Thi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2005
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Rèn chữ, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3

Tên Anh Thi, 19 tuổi giọng miền Nam.
Có tính cách nhẹ nhàng, hoà nhã, dịu dàng và luôn vui vẻ thân thiện.
Có vài kinh nghiệm khi dạy trẻ.
Tinh thần trách nhiệm luôn đặt lên hàng đầu, tác phong nghiêm chỉnh
Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985