Bùi Nguyễn Khánh Đan

Tạo yêu cầu

Bùi Nguyễn Khánh Đan

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Hóa lớp 8, Rèn chữ, Sinh học Lớp 10, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 7

Em là sinh viên năm nhất chuyên ngành dược học. Cấp 3 của em học trường Nguyễn Khuyến và em học khối H chuyên về toán hoá anh.Em tự học và lấy lại căn bản môn hoá và văn từ 4-5đ lên 8-9+.Ngoài ra em có thể giúp học sinh của mình lấy lại căn bản của môn toán hoá văn.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985