Bùi Thanh Phúc

Tạo yêu cầu

Bùi Thanh Phúc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1992
  • Đã tốt nghiệp
  • Kèn Saxophone

Tốt nghiệp đại học văn hoá nghệ thuật quân đội và nhạc viện thành phố

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985