Bùi Thị Mỹ Linh

Tạo yêu cầu

Bùi Thị Mỹ Linh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, online, Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh online, Tiếng Trung, Tiếng Trung HSK 1, Tiếng Trung HSK 2, Tiếng Trung HSK 3, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận Bình Thạnh

Hiện là sinh viên năm 3 Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, khoa Ngữ văn Anh, có kinh nghiệm gần 8 năm dạy kèm, luyện thi tuyển sinh các môn các khối lớp, kiên trì, nhiệt tình, đam mê nghề giảng dạy

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985