Bùi Thị Phương

Tạo yêu cầu

Bùi Thị Phương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Trẻ tự kỹ
  • Huyện Bình Chánh

Giáo viên can thiệp trẻ tự kỷ, Chậm nói, ADHD, Ngọng,…

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985