Châu Vĩnh Thành (Vincent Chou)

Tạo yêu cầu

Châu Vĩnh Thành (Vincent Chou)

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • Nhảy hiện đại (Dance), Nhảy Hiphop, Nhảy Sexy Dance
  • Quận 1, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Phú Nhuận, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 6

Facebook : Vincent Chou (liên hệ về công việc nhảy dựng bài : công ty / 1 kèm 1 / dạy nhảy )
Đã có kinh nghiệm 6 năm dạy nhảy , biên đạo cho công ty , dạy 1 kèm 1 cho học viên
Muốn chất lượng sản phẩm thật tốt chỉ có thể theo những giáo viên có tâm nhiệt huyết trong nghề - quan trọng là cùng năng lượng - cùng tần số và có duyên với nhau
Có thể dạy nhảy theo yêu cầu của khách hàng , học viên

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985