Chu Thị Mỹ Hương

Tạo yêu cầu

Chu Thị Mỹ Hương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12
  • Quận 1, Quận Tân Bình, Quận 2, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận Bình Tân, Quận 7, Huyện Bình Chánh

Hiện tại là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Điểm trung bình môn toán lớp 10,11,12 đều trên 9.6; lý hoá trên 9.0
Học sinh giỏi toán cấp tỉnh năm 2020,2021
Học sinh giỏi cấp huyện giải toán casio
Điểm thi môn toán THPTQG năm 2021:8.8; môn Lý 8.5 và môn Hoá 8.5
Có kinh nghiệm 2 năm dạy kèm toán cấp 1, toán lý hóa cấp 2 và 1 năm dạy kèm toán lý hóa cấp 3

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985