Đặng Thị Cẩm vân

Tạo yêu cầu

Đặng Thị Cẩm vân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh online
  • Quận Thủ Đức

Em là sinh viên năm hai, đại học Kinh tế luật, có kinh nghiệm dạy tiếng anh cấp hai và tiếng anh cấp 1, lớp 10 và 11. Có thể dạy tiếng việt cấp 1. Tính cách chịu khó, kiên nhẫn, ân cần. Điểm trung bình môn anh văn là 9.2

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985