Đào Nguyễn Thị Lan Anh

Tạo yêu cầu

Đào Nguyễn Thị Lan Anh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 12, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9
  • Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận 3, Quận 10, Quận Bình Tân

Em từng có kinh nghiệm dạy tiểu học và các bé sắp vào lớp 1. Em tốt nghiệp cấp 3 tại trường THPT Tây Thạnh (là trường đc ưu tiên xét tuyển vào các trường trong khối Đại Học quốc gia). Em đứng nhất lớp suốt những năm cấp 2, từng học đội tuyển văn và học tiếng anh tại VUS. Em học chuyên ngành tài chính ngân hàng tại trường Đại Học Mở.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985