Đình Như

Tạo yêu cầu

Đình Như

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Khánh Hòa
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3
  • Thành Phố Nha Trang

Đã có kinh nghiệm dạy kèm các bé tiểu học, nghiêm khắc, nhiệt tình, vui vẻ hoà đồng… Mong muốn dạy các bé để có thêm kinh nghiệm cũng như những kĩ năng mềm khác. Là sinh viên năm 2 của trường ĐH Khánh Hoà

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985