Đinh Phi Long

Tạo yêu cầu

Đinh Phi Long

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Đã tốt nghiệp
  • Khánh Hòa
  • Tiếng Anh, Đàn Guitar
  • Thành Phố Nha Trang

Vui vẻ, thân thiện, chủ động về thời gian

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985