Đinh Quốc Toản

Tạo yêu cầu

Đinh Quốc Toản

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1988
  • Đã tốt nghiệp
  • Hà Nội
  • Lập trình SQL, Lập trình web PHP, Tin học văn phòng
  • Quận Thanh Xuân, Quận Hà Đông

- Tốt nghiệp khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Giao thông vận tải loại Xuất sắc.
- Đã đi làm đúng chuyên ngành 10 năm, có nhiều kinh nghiệm thực tế.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985