Đinh Thảo My

Tạo yêu cầu

Đinh Thảo My

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2005
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Nhảy hiện đại (Dance)

Đã đi dạy ở Trung Tâm hiện đang học Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà nội

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985