Đỗ Hữu Minh Chân

Tạo yêu cầu

Đỗ Hữu Minh Chân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Giáo viên
  • Thanh nhạc, Đàn Guitar

Đã theo chuyên ngành guitar được 10 năm, có kinh nghiệm giảng dạy guitar 5 năm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985