Đỗ Quang Cần Chánh

Tạo yêu cầu

Đỗ Quang Cần Chánh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Nghề tự do
  • Đàn Violin

Kinh nghiệm 7 năm đi dạy và đã biểu diễn nhiều nơi trên Sài Gòn

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985