Đỗ Tiến Thông

Tạo yêu cầu

Đỗ Tiến Thông

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lập trình, Lập trình C, C++, C#, Lập trình Python, Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Địa Lý lớp 8, Địa Lý lớp 9

Mình là người hiền lành và kiên nhẫn (được bạn bè mình nhận xét). Lúc làm việc mình sẽ nghiêm túc, việc làm ra việc mà chơi sẽ là ra chơi, nên bạn bè mình luôn gọi mình là người 2 mặt. Mình cũng rất vui vẻ nên các bạn học sinh yên tâm mình không phải khúc gỗ đâu nha. ^^

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985