ĐỖ VĂN TÙNG CHINH

Tạo yêu cầu

ĐỖ VĂN TÙNG CHINH

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1979
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình, Lập trình ASP.NET, Lập trình Autolisp, Lập trình C, C++, C#, Lập trình các ngôn ngữ khác, Lập trình online, Lập trình sharepoint, Lập trình SQL, Lập trình web
  • Quận 12

lập trình viên

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985