Đoàn Thị Huyền Thương

Tạo yêu cầu

Đoàn Thị Huyền Thương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Đã tốt nghiệp
  • Khánh Hòa
  • Rèn chữ, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Việt cho người nước ngoài, Tiếng Việt Lớp 1, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Thành Phố Nha Trang

- Yêu thích trẻ, yêu nghề, có thể dạy được tiếng Anh, luyện chữ đẹp, tiền tiểu học, lớp tiểu học
- Kinh nghiệm học tập và làm việc:
+ Học phương pháp giảng dạy Tiếng Anh tại đại học Nha Trang
+ Học phương pháp dạy tiền tiểu học, luyện chữ đẹp tại trung tâm Luyện chữ đẹp Tín Việt
+ Giảng dạy lớp tiểu học, và luyện chữ tại trung tâm Tín Việt
+ Làm gia sư tại nhà

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985