Đoàn Trần Minh hanh

Tạo yêu cầu

Đoàn Trần Minh hanh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình
  • Quận Thủ Đức

Mình là kỹ sư lập trình muốn kiếm thêm tiền từ việc dạy thêm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985