Dương Nguyễn

Tạo yêu cầu

Dương Nguyễn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Giáo viên
  • Hải Phòng
  • Cờ Tướng, Cờ Vua, Gyms, Fitness, Tiếng Anh Giao tiếp, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9
  • Quận Hồng Bàng, Quận Ngô Quyền, Quận Lê Chân

Tốt nghiệp quản trị nhà hàng khách sạn tại Tây Ban Nha. Nói đươc tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Có kinh nghiệm dạy gia sư từ cấp 1 đến cấp 3. Đang dạy tiếng anh tại trung tâm ngoại ngữ.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985