Hồng Thuỷ

Tạo yêu cầu

Hồng Thuỷ

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Nghề tự do
  • Đà Nẵng
  • Thanh nhạc
  • Quận Thanh Khê, Quận Hải Châu, Quận Sơn Trà

Từng là sinh viên khoa biểu diễn thanh nhạc học viện âm nhạc Huế.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985