Huỳnh Kim Ngân

Tạo yêu cầu

Huỳnh Kim Ngân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 12, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9
  • Quận 5, Quận 8, Quận 7, Huyện Bình Chánh

Tôi tên là Huỳnh Kim Ngân, tôi vừa tốt nghiệp chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh. Tôi đã từng là học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh môn văn và sử trong quá trình đi học cấp 3. Tôi có hơn 1 năm kinh nghiệm dạy kèm cho các bạn Tiểu học và Trung học cơ sở

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985