Lê Duy Hạnh

Tạo yêu cầu

Lê Duy Hạnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 23
  • Giáo viên
  • Đồng Nai
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1
  • Thành Phố Biên Hòa

- Hoạt bát
- Thân thiện
- Nhẫn nại

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985