Lê Lụa

Tạo yêu cầu

Lê Lụa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Việt cho người nước ngoài, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5

Tớ là sinh viên năm hai,khoa Quản Trị Kinh Doanh,chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế,được tiếp xúc với môi trường anh ngữ từ bé,band IELTS 5.0,tớ thân thiện,nói hơi nhiều,tớ chưa có kinh nghiệm trong việc giảng dạy nhưng tớ có kinh nghiệm kèm các bạn học yếu ở lớp

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985