LƯU CHÍ BÌNH

Tạo yêu cầu

LƯU CHÍ BÌNH

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1989
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Trung
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 5

TÔI TÊN LÀ LƯU CHÍ BÌNH, TỐT NGHIỆP NGÔN NGỮ TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN,TÔI CÓ NIỀM ĐAM MÊ VỚI TIẾNG TRUNG,
TÔI THÍCH VĂN HÓA VÀ HÁN TỰ, TÔI MUỐN TRUYỀN ĐẠT SỰ HIỂU BIẾT CỦA MÌNH ĐẾN CÁC HỌC VIÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐAM MÊ NHƯ TÔI
XIE XIE

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985