Lưu Tấn Khang

Tạo yêu cầu

Lưu Tấn Khang

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1991
  • Giáo viên
  • Cà Mau
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Cà Mau

Tôi tốt nghiệp chuyên nghành sp toán tin của trường đại học cần thơ, nếu có cơ hội được dạy kèm các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tôi sẽ cố gắng hết khả năng với tinh thần hỗ trợ và chia sẽ giúp các em tiến bộ từng ngày

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985