Mai Ngọc Quế

Tạo yêu cầu

Mai Ngọc Quế

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên

Tôi tên Mai Ngọc Quế, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với học lực từ Giỏi-Xuất sắc, trong thời gian học tôi đã đạt được 5 suất học bổng khen thưởng. Tôi nhận thấy bản thân là người vui vẻ, hoà đồng, có thể tạo môi trường học tập thoải mái nhưng vẫn đảm bảo sự nghiêm túc với học sinh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985