Ngọc Nhung

Tạo yêu cầu

Ngọc Nhung

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Đồng Nai
  • Bóng Chuyền, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Toán Lớp 1
  • Thành Phố Biên Hòa

Thân thiện, trẻ con rất yêu thích

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985