Nguyễn Đình Khoa

Tạo yêu cầu

Nguyễn Đình Khoa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Nghề tự do
  • Khánh Hòa
  • Trống Cajon, Trống Jazz
  • Thành Phố Nha Trang

Là 1 người đam mê và yêu thích bộ môn trống jazz .

Kinh nghiệm hoạt động và biểu diễn nghệ thuật tại thành phố Nha Trang từ 2015 .

Đã và đang có kinh nghiệm trong việc giảng dạy bộ môn Trống Jazz và Trống cajon tại K Drum class ,giảng viên trung tâm âm nhạc Arista thành phố Nha Trang .

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985