Nguyễn Đức Mạnh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Đức Mạnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Toán Luyện thi đại học
  • Quận 10, Quận 11, Quận 5

Sinh viên tại đại học bách khoa HCM chuyên ngành kĩ thuật oto
thi đại học với 27 điểm A1 và điểm đánh giá năng lực 890 điểm
nói chuyện dễ nghe và dễ hiểu
điểm mạnh là môn toán lý anh

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985