Nguyễn Hải Duẩn

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hải Duẩn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2005
  • Sinh viên
  • Kèn Saxophone, Lịch Sử lớp 12, Đàn Violin

Em không phải là sinh viên nhạc viện, nhưng em có thể chơi cơ bản được piano, violin, saxophone. Và em có thể dạy được cả môn lịch sử vì em là người yêu thích môn lịch sử và điểm sử của em đạt 8,25

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985