Nguyễn Hiếu Ngọc

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hiếu Ngọc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2007
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Đàn Guitar, Đàn Piano
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận 2, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5

Sinh viên nhạc viện, có thể dạy piano và guitar cổ điển

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985