Nguyễn Kim Hoa

Tạo yêu cầu

Nguyễn Kim Hoa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • AutoCAD, YOGA
  • Quận 1, Quận 9, Quận Bình Thạnh, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 7

Giáo Viên Yoga cơ bản , yoga giảm cân , trị liệu vai cổ gáy, Yoga Bầu , Yoga Kid mong muốn góp phần cải thiện và nâng cao sức khoẻ của mọi người

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985