Nguyễn Lê Kiều Đức

Tạo yêu cầu

Nguyễn Lê Kiều Đức

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình C, C++, C#, Lập trình Java, Lập trình Pascal, Lập trình Python, Lập trình SQL, Lập trình web, Lập trình web PHP
  • Quận Tân Bình, Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 6, Quận Bình Tân

Hiện đang học sư phạm Tin học ở trường Đại học Sư phạm TPHCM. Biết một số ngôn ngữ lập trình phổ biến như: C++, Java, Python, HTML, PHP.
Có thể dạy lập trình trực quan bằng Scratch cho trẻ em.Có thể dạy tin học văn phòng cơ bản.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985