Nguyễn Lê Trung Hoa

Tạo yêu cầu

Nguyễn Lê Trung Hoa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận 1, Quận 4, Quận 5, Quận 7

Hiện đang là sinh viên năm cuối. Đã có hơn 1 năm kinh nghiệm dạy kèm. Tính cách trung thực, nhiệt tình và kiên nhẫn với học sinh. Luôn mong muốn truyền đạt được những kiến thức tốt nhất đến với học sinh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985