Nguyễn Ngọc Châu Long

Tạo yêu cầu

Nguyễn Ngọc Châu Long

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Gyms, Fitness, Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh luyện thi IELTS, Tiếng Anh online, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

9.0 điểm tiếng anh thi đại học
Học đại học RMIT, trong môi trường quốc tế, tiếp xúc với nhiều thầy cô, bạn bè người nước ngoài.
Qua lớp tiếng anh đầu vào RMIT tương đương 6.5 IELTS.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985