Nguyễn Ngọc Dũng

Tạo yêu cầu

Nguyễn Ngọc Dũng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Cờ Tướng, Cờ Vua, Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 11, Lịch Sử lớp 12, Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Lịch Sử lớp 8, Lịch Sử lớp 9 , Sinh học lớp 11, Sinh học lớp 12, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Tiếng Nhật, Tiếng Nhật cơ bản, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Trẻ tự kỹ, Xác suất thống kê, Đàn Guitar, Địa Lý Lớp 10, Địa Lý lớp 11, Địa Lý lớp 12, Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 8, Địa Lý lớp 9

Mình tên là Nguyễn Ngọc Dũng.sinh năm 2k2 đang là sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Hồ Chí Minh. Tính tình năng động hoạt bát dễ gần.từng đạt huy chương đồng olympic môn sinh học cấp tỉnh 2018 tỉnh Bình Phước. Sở thích thể thao tán gẫu và cafe

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985