Nguyễn Ngọc Nam

Tạo yêu cầu

Nguyễn Ngọc Nam

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2005
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Cờ Vua

Đã có kinh nghiệm trong việc đi dạy

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985