Nguyễn thái Hoàng

Tạo yêu cầu

Nguyễn thái Hoàng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1979
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Võ Thuật

Huấn luyện viên taekwondo huyền đai đệ tứ đẳng.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985