Nguyễn Thạnh Phát

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thạnh Phát

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Đã tốt nghiệp
  • Tây Ninh
  • Cờ Vua, Hóa lớp 8, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Thị Xã Tây Ninh, Huyện Châu Thành, Huyện Hòa Thành

Dạy các môn toán lý hóa cấp thcs
Dạy môn năng khiếu cờ vua
vui vẻ và nhiệt tình

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985