Nguyễn Thị Hiền

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hiền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình C, C++, C#, Lập trình web PHP
  • Quận Thủ Đức, Quận 9

Sinh viên năm 4 đang trong thời gian làm khóa luận
Có 1 năm kinh nghiệm web developer làm việc tại công ty RTA
Lập trình web bằng các ngôn ngữ Reactjs, PHP, framwork yii2
Có kiến thức app C#, app python cho việc phân tích dữ liệu

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985