Nguyễn Thị Hoa

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hoa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6
  • Quận Cầu Giấy

Hiện tại đang học trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khoa kinh tré chính trị. Điểm đại học hai môn toán văn là 8-8. Đã có kinh nghiệm làm gia sư được hai năm hiện tại đang là sinh viên năm 3. Đã từng dạy toán và tiếng việt lớp 1-2-5.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985