Nguyễn Thị Hoàng Lan

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hoàng Lan

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1991
  • Đã tốt nghiệp
  • Quảng Ngãi
  • Báo bài, Corel, Gyms, Fitness, Kinh tế vi mô, Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh lớp 3
  • Thành Phố Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Huyện Mộ Đức

Tôi tên: Hoàng Lan. Sinh năm: 1991, tôi đã có bằng Nghiệp vụ sư phạm tại đại học Đà Nẵng, tôi tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính Kế Toán, tôi sắp lập gia đình và sẽ có em bé nên tôi muốn dành thời gian cho môi trường nghề giáo nên tôi rất mong muốn được đi dạy.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985