Nguyễn Thị Hồng

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hồng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Giáo viên
  • Khánh Hòa
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Nha Trang

mình là giáo viên tự do đã tốt nghiệm ngành sư phạm vật lý trường đại học Quy Nhơn. Mong được hợp tác với trung tâm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985