Nguyễn Thị Kim Tiến

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Kim Tiến

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Thái
  • Quận Thủ Đức

Có kinh nghiệm, chuyên môn, nhiệt tình, truyền đạt tốt
Cử nhân Đông Nam Á học- chuyên ngành Thái Lan học- Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn- ĐHQGTPHCM
Kinh nghiệm dạy gia sư 1-1 Tiếng Thái cho người Việt và Tiếng Việt cho người Thái
Phiên dịch- Trợ lý site manager- SILAMAS Group Thailand

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985